Nhận Báo Giá

bao-hiem-suc-khoe-cao-cap-healthcare

Nhận Báo Giá

bao-hiem-suc-khoe-cao-cap

Bảo hiểm Sức khỏe Cao cấp HealthCare mang đến cho bạn sự an tâm tuyệt đối với nhiều đặc tính độc đáo và quyền lợi tùy chọn.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SỨC KHỎE CAO CẤP – HEALTHCARE

 • Quyền lợi bảo hiểm lên đến 22 tỷ đồng
 • Bảo hiểm cho cả bệnh tật và tai nạn
 • Khám & chữa bệnh ở Việt Nam hoặc nước ngoài
 • Trợ giúp y tế khẩn cấp 24/7 bởi Tổ Chức Cấp Cứu Quốc Tế (APRIL)
 • Miễn phí kiểm tra sức khỏe định kỳ và tiêm phòng
 • Không giới hạn chi phí điều trị hay số ngày nằm viện
 • Chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật, điều trị bệnh ung thư, dịch vụ xe cấp cứu, cấy ghép bộ phận cơ thể và dịch vụ y tá chăm sóc tại nhà
 • Vận chuyển y tế cấp cứu và hồi hương ở Việt Nam hoặc nước ngoài
 • Không áp dụng hạn ch​ế về thời gian chờ đối với các bệnh đặc biệt
 • Không giới hạn số lần khám bệnh và chi phí cho mỗi lần khám
 • Lựa chọn linh hoạt với bảo hiểm nằm viện, ngoại trú, thai sản và nha khoa
 • Thủ tục bồi thường minh bạch, nhanh chóng và công bằng
 • Chính sách ưu đãi cho nhóm và gia đình cùng các quyền lợi bảo hiểm tự chọn đảm bảo phù hợp với nhu cầu của bạn.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE CAO CẤP - HEALTHCARE

 • Nội trú
 • Ngoại trú
 • Nha khoa
 • Thai sản
Quyen-Loi-Noi-Tru-pc1
Quyen-Loi-Noi-Tru-pc2
Quyen-Loi-Noi-Tru-pc3
Quyen-Loi-Ngoai-Tru

CHĂM SÓC NHA KHOA (Được áp dụng khi mua cùng Chương trình Điều trị Ngoại trú)

Giới hạn bảo hiểm tối đa cho chăm sóc Nha khoa

33.000.000

Kiểm tra răng định kỳ (bao gồm cạo vôi & đánh bóng) một lần trong năm, tối đa cho một năm hợp đồng.

2.200.000

Quyền lợi nha khoa cơ bản (Nhổ răng, trám amalgam, chụp X quang, lấy cao răng)

Toàn bộ

Quyền lợi nha khoa chủ yếu

- Sau 9 tháng được bảo hiểm: Nhổ răng mọc bất thường, lấy tủy, cắt u răng, cắt cuống răng

- Sau 12 tháng được bảo hiểm: Mão sứ, cầu răng, răng giả

Toàn bộ

THAI SẢN - Được áp dụng khi mua cùng chương trình nội trú, thỏa điều kiện số người tham gia (*)

Giới hạn bảo hiểm tối đa

110.000.000

Chi phí trước và sau khi sinh, chi phi sinh em bé, chi phí điều trị do hư thai, phá thai vì lý do y tế, hoặc bất kỳ biến chứng nào phát sinh từ việc mang thai, bao gồm chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh trong vòng 30 ngày (Thời gian chờ 12 tháng)

Toàn bộ

Giới hạn phụ ngoài giới hạn bảo hiểm tối đa cho thai sản được áp dụng cho chăm sóc nhi khoa vì lý do y tế (bao gồm trong giới hạn 30 ngày nêu trên)

44.000.000

(*) Điều kiện tham gia bổ sung gói thai sản: Tham gia bảo hiểm sức khỏe theo nhóm (Đại diện hợp đồng là Tổ Chức, Doanh Nghiệp) có ràng buộc số người tham gia sản phẩm chính và sản phẩm mở rộng thai sản theo từng gói như sau:

 • Để được lựa chọn gói nội trú H1,H2 kèm thai sản: Tối thiểu 11 thành viên tham gia gói nội trú (H1, H2), trong đó có ít nhất 5 nữ trong độ tuổi thai sản (18t-44t) tham gia gói thai sản. (Thỏa điều kiện để lựa chọn cả H3)
 • Để được lựa chọn gói nội trú H3 kèm thai sản: Tối thiểu 8 thành viên tham gia gói nội trú H3, trong đó có ít nhất 3 nữ trong độ tuổi thai sản (18t-44t) tham gia gói thai sản.

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ (Đơn vị tính: VNĐ)

bao-hiem-suc-khoe-cao-cap-h1
H2 - Healthcare
H3 - Healthcare

BẢO HIỂM BỔ SUNG TÙY CHỌN

Ngoai-tru-H1
Ngoai-tru-H2
Ngoai-tru-H3

CHĂM SÓC NHA KHOA (Được áp dụng khi mua cùng Chương trình Điều trị Ngoại trú)

Giới hạn bảo hiểm tối đa cho chăm sóc Nha khoa

33.000.000

Kiểm tra răng định kỳ (bao gồm cạo vôi & đánh bóng) một lần trong năm, tối đa cho một năm hợp đồng.

2.200.000

Quyền lợi nha khoa cơ bản (Nhổ răng, trám amalgam, chụp X quang, lấy cao răng)

Toàn bộ

Quyền lợi nha khoa chủ yếu

- Sau 9 tháng được bảo hiểm: Nhổ răng mọc bất thường, lấy tủy, cắt u răng, cắt cuống răng

- Sau 12 tháng được bảo hiểm: Mão sứ, cầu răng, răng giả

Toàn bộ

THAI SẢN - Được áp dụng khi mua cùng chương trình nội trú, thỏa điều kiện số người tham gia (*)

Giới hạn bảo hiểm tối đa

110.000.000

Chi phí trước và sau khi sinh, chi phi sinh em bé, chi phí điều trị do hư thai, phá thai vì lý do y tế, hoặc bất kỳ biến chứng nào phát sinh từ việc mang thai, bao gồm chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh trong vòng 30 ngày (Thời gian chờ 12 tháng)

Toàn bộ

Giới hạn phụ ngoài giới hạn bảo hiểm tối đa cho thai sản được áp dụng cho chăm sóc nhi khoa vì lý do y tế (bao gồm trong giới hạn 30 ngày nêu trên)

44.000.000

(*) Điều kiện tham gia bổ sung gói thai sản: Tham gia bảo hiểm sức khỏe theo nhóm (Đại diện hợp đồng là Tổ Chức, Doanh Nghiệp) có ràng buộc số người tham gia sản phẩm chính và sản phẩm mở rộng thai sản theo từng gói như sau:

 • Để được lựa chọn gói nội trú H1,H2 kèm thai sản: Tối thiểu 11 thành viên tham gia gói nội trú (H1, H2), trong đó có ít nhất 5 nữ trong độ tuổi thai sản (18t-44t) tham gia gói thai sản. (Thỏa điều kiện để lựa chọn cả H3)
 • Để được lựa chọn gói nội trú H3 kèm thai sản: Tối thiểu 8 thành viên tham gia gói nội trú H3, trong đó có ít nhất 3 nữ trong độ tuổi thai sản (18t-44t) tham gia gói thai sản.

BẢNG PHÍ BẢO HIỂM SỨC KHỎE CAO CẤP – HEALTHCARE (Đơn vị tính: 1.000 VNĐ)

Vùng 2: Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Philippines.

bang-phi-healthcare-vung-2

Vùng 4: Toàn cầu (Loại trừ USA và Canada).

bang-phi-healthcare-vung-4

Vùng 1: Toàn cầu, có mức miễn thường 44.000.000 VND đối với mỗi bệnh điều trị ở USA/Canada (Tăng 10% trên tổng phí của Vùng 4)

Vùng 3: Toàn cầu (Tăng 20% trên tổng phí của Vùng 4).

(*) Mức miễn thường tiêu chuẩn đối với điều trị ngoại trú là 550.000 VND cho mỗi lần khám. Mức miễn thường này có thể được loại bỏ với mức tăng phí 30% đối với điều trị ngoại trú.

(**) Chỉ áp dụng cho tái tục

CHĂM SÓC NHA KHOA (được áp dụng khi mua cùng Chương trình Điều trị Ngoại trú)

Phí bảo hiểm cho từng người
7.632

THAI SẢN (Chỉ áp dụng cho Nhóm)

Nhóm tuổi
18 – 24
25 – 34
35 – 44
Cho từng người (nữ)
12.120
15.181
13.344
bang-phi-bao-hiem-healthcare

(*) Mức miễn thường tiêu chuẩn đối với điều trị ngoại trú là 550.000 VND cho mỗi lần khám. Mức miễn thường này có thể được loại bỏ với mức tăng phí 30% đối với điều trị ngoại trú.

(**) Chỉ áp dụng cho tái tục

Vùng 1: Toàn cầu, có mức miễn thường 44.000.000 VND đối với mỗi bệnh điều trị ở USA/Canada (Tăng 10% trên tổng phí của Vùng 4)

Vùng 2: Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Philippines.

Vùng 3: Toàn cầu (Tăng 20% trên tổng phí của Vùng 4).

Vùng 4: Toàn cầu (Loại trừ USA và Canada).

CHĂM SÓC NHA KHOA (được áp dụng khi mua cùng Chương trình Điều trị Ngoại trú)

Phí bảo hiểm cho từng người
7.632

THAI SẢN (Chỉ áp dụng cho Nhóm)

Nhóm tuổi
18 – 24
25 – 34
35 – 44
Cho từng người (nữ)
12.120
15.181
13.344

ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM

Cá nhân/Doanh nghiệp

Cá nhân và gia đình

Doanh nghiệp và tổ chức

Người được bảo hiểm
 • Cá nhân
 • Gia đình bao gồm vợ/chồng và con
 • Nhân viên làm việc toàn thời gian tại Doanh nghiệp/Tổ chức
 • Vợ/chồng, con hợp pháp của Nhân viên
Độ tuổi tham gia bảo hiểm
 • Khách hàng mới: Từ 15 ngày tuổi đến 64 tuổi
 • Khách hàng tái tục: tối đa đến 74 tuổi

CHÍNH SÁCH GIẢM PHÍ BẢO HIỂM

Cá nhân/Doanh nghiệp

Số người được bảo hiểm

Tỷ lệ giảm phí

Giảm phí cho gia đình
Từ 3 thành viên được bảo hiểm trở lên
5%
Giảm phí cho nhóm
5 – 10
11 – 30
31 – 50
10%
15%
20%

TẢI TÀI LIỆU

AN TÂM ĐIỀU TRỊ BỆNH CÙNG LIBERTY

liberty-cham-soc-khach-hang
Liberty cam kết bồi thường nhanh chóng, công bằng và minh bạch.
phong-kham-lien-ket
Danh sách Bệnh viện/Phòng khám bảo lãnh thanh toán

TẢI TÀI LIỆU

Hotline: 0932643579
SMS: 0932643579 Message facebook Zalo: 0932643579