BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn trong trường hợp bị kiện tụng vì những nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm, như hành động bất cẩn, hay sơ sót dẫn đến việc gây ra thương tổn hoặc thiệt hại vật chất cho người khác.

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng sẽ bảo hiểm cho một cá nhân, một doanh nghiệp, một sự kiện, một nhà thầu – ngay cả một tòa nhà công cộng – các chi phí do hành động pháp lý của họ gây ra, nếu họ được phát hiện là có trách nhiệm với cái chết hoặc thương tật của người khác, mất mát hoặc thiệt hại về tài sản, hay tổn thất về kinh tế do sự sơ suất của họ.​

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng sẽ hỗ trợ chi phí pháp lý và chi phí bồi thường đối với những tổn thương thân thể và thiệt hại tài sản của khách hàng, nhà cung cấp hoặc công chúng mà doanh nghiệp của bạn phải chịu trách nhiệm.​ Bảo hiểm Liberty chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một giải pháp thích hợp với mức phí cạnh tranh.​​

One Thought on “Bảo hiểm Trách nhiệm”

  • Mình đang muốn tìm hiểu về gói BH cho NLĐ : tai nạn 24/24 và bảo hiểm toàn diện!
    Vui lòng liên hệ sớm giúp mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *