bao-hiem-suc-khoe-gia-dinh-familycare

Nhận Báo Giá

Nhận Báo Giá

family-care

Bảo hiểm Sức khỏe Gia đình | Đồng hành cùng gia đình Việt

Đây chính là giải pháp chăm sóc sức khỏe thực tế Liberty dành cho tất cả thành viên gia đình, đảm bảo nền tảng tài chính vững chắc, tương lai vững vàng cho tất cả gia đình Việt

QUYỀN LỢI HẤP DẪN

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE GIA ĐÌNH (Đơn vị tính: VNĐ)

 • Nội trú
 • Ngoại trú
 • Nha khoa
 • Thai sản
bao-hiem-suc-khoe-gia-dinh-noi-tru
noi-tru-suc-khoe-gia-dinh
ngoai-tru-bao-hiem-suc-khoe-gia-dinh

Chăm sóc Nha khoa (Được áp dụng khi mua cùng với điều trị ngoại trú bao gồm 20% đồng chi trả)

Giới hạn trách nhiệm

10,000,000

Kiểm tra răng định kỳ (bao gồm cạo vôi & đánh bóng, một lần trong năm, tối đa cho một năm hợp đồng)

2,000,000

Quyền lợi nha khoa cơ bản (Nhổ răng, trám amalgam, chụp X quang, lấy cao răng)

Toàn bộ

Quyền lợi nha khoa chủ yếu (Nhổ răng mọc bất thường, lấy tủy, cắt u răng, cắt cuống răng)

Toàn bộ

Thai Sản (được áp dụng khi mua cùng chương trình nội trú)

Giới hạn trách nhiệm

50,000,000

Chi phí trước và sau khi sinh, chi phi sinh em bé, chi phí điều trị do hư thai, phá thai vì lý do y tế, hoặc bất kỳ biến chứng nào phát sinh từ việc mang thai, bao gồm chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh 30 ngày. Thời gian chờ cho Thai sản là 12 tháng liên tục (*) và giới hạn hạn mức như sau:

Toàn bộ

Giới hạn tối đa trong năm đầu tiên kể từ ngày hiệu lực đầu tiên của quyền lợi Thai sản

0

Giới hạn tối đa trong năm thứ hai kể từ ngày hiệu lực đầu tiên của quyền lợi Thai sản

25,000,000

Giới hạn tối đa từ năm thứ ba trở đi kể từ ngày hiệu lực đầu tiên của quyền lợi Thai sản

50,000,000

(*) Thời gian chờ cho Thai sản là 12 tháng liên tục kể từ ngày có hiệu lực đầu tiên của quyền lợi Thai sản của Người được bảo hiểm. Trong mọi trường hợp, Thời điểm bắt đầu mang thai của Người được bảo hiểm theo xác nhận của Bác sĩ phải sau mười hai (12) tháng liên tục kể từ ngày có hiệu lực đầu tiên của quyền lợi Thai sản của Người được bảo hiểm.

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ (Đơn vị tính: VNĐ)

chuong-trinh-noi-tru-f1-bronze
chuong-trinh-noi-tru-f2-silver
chuong-trinh-noi-tru-f3-gold
chuong-trinh-noi-tru-f4-platinum
Chuong-trinh-noi-tru-F5-Diamond

BẢO HIỂM BỔ SUNG TÙY CHỌN

chuong-trinh-ngoai-tru-o1
ngoai-tru-O2
ngoai-tru-o3
ngoai-tru-O4
ngoai-tru-O5

Chăm sóc Nha khoa (Được áp dụng khi mua cùng với điều trị ngoại trú bao gồm 20% đồng chi trả)

Giới hạn trách nhiệm

10,000,000

Kiểm tra răng định kỳ (bao gồm cạo vôi & đánh bóng, một lần trong năm, tối đa cho một năm hợp đồng)

2,000,000

Quyền lợi nha khoa cơ bản (Nhổ răng, trám amalgam, chụp X quang, lấy cao răng)

Toàn bộ

Quyền lợi nha khoa chủ yếu (Nhổ răng mọc bất thường, lấy tủy, cắt u răng, cắt cuống răng)

Toàn bộ

Thai Sản (được áp dụng khi mua cùng chương trình nội trú)

Giới hạn trách nhiệm

50,000,000

Chi phí trước và sau khi sinh, chi phi sinh em bé, chi phí điều trị do hư thai, phá thai vì lý do y tế, hoặc bất kỳ biến chứng nào phát sinh từ việc mang thai, bao gồm chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh 30 ngày. Thời gian chờ cho Thai sản là 12 tháng liên tục (*) và giới hạn hạn mức như sau:

Toàn bộ

Giới hạn tối đa trong năm đầu tiên kể từ ngày hiệu lực đầu tiên của quyền lợi Thai sản

0

Giới hạn tối đa trong năm thứ hai kể từ ngày hiệu lực đầu tiên của quyền lợi Thai sản

25,000,000

Giới hạn tối đa từ năm thứ ba trở đi kể từ ngày hiệu lực đầu tiên của quyền lợi Thai sản

50,000,000

(*) Thời gian chờ cho Thai sản là 12 tháng liên tục kể từ ngày có hiệu lực đầu tiên của quyền lợi Thai sản của Người được bảo hiểm. Trong mọi trường hợp, Thời điểm bắt đầu mang thai của Người được bảo hiểm theo xác nhận của Bác sĩ phải sau mười hai (12) tháng liên tục kể từ ngày có hiệu lực đầu tiên của quyền lợi Thai sản của Người được bảo hiểm.

BẢNG PHÍ BẢO HIỂM SỨC KHỎE GIA ĐÌNH (Đơn vị tính: 1000 VNĐ)

VÙNG 0 (VIỆT NAM)

phi-bao-hiem-suc-khoe-gia-dinh

Chăm Sóc Nha Khoa (được áp dụng khi mua cùng Bảo hiểm bổ sung tùy chọn)

Vùng 0

Phí bảo hiểm
3,518

Thai Sản (được áp dụng khi mua cùng Bảo hiểm bổ sung tùy chọn): Cho mỗi người được bảo hiểm là nữ

Nhóm tuổi
Vùng 0
18 – 44 tuổi
5,364

phi-noi-tru-bao-hiem-suc-khoe-gia-dinh

phi-ngoai-tru-bao-hiem-suc-khoe-gia-dinh

Chăm Sóc Nha Khoa (được áp dụng khi mua cùng Bảo hiểm bổ sung tùy chọn)

Vùng 0

Phí bảo hiểm
3,518

Thai Sản (được áp dụng khi mua cùng Bảo hiểm bổ sung tùy chọn): Cho mỗi người được bảo hiểm là nữ

Nhóm tuổi
Vùng 0
18 – 44 tuổi
5,364
Vùng 0: Việt Nam
Vùng 5: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar, Brunei, Timor-Leste (Tăng 15% trên tổng phí vùng 0)

ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM

Chương trình F1 & F2

Chương trình F3, F4 & F5

Người được bảo hiểm
NĐBH
Cá nhân
Gia đình
Cá nhân
Gia đình
Độ tuổi tham gia bảo hiểm
 • Khách hàng mới: Từ 18 đến 49 tuổi
 • Khách hàng tái tục: Tối đa đến 74 tuổi.
 • KH mới: 18 – 49 tuổi
 • KH tái tục: Tối đa đến 74 tuổi.
 • Khách hàng mới: Từ 15 ngày tuổi đến 49 tuổi
 • Khách hàng tái tục: Tối đa đến 74 tuổi.
 • KH mới: 15 ngày tuổi đến 49 tuổi
 • KH tái tục: Tối đa đến 74 tuổi.
 • Khách hàng mới: Từ 18 đến 64 tuổi
 • Khách hàng tái tục: Tối đa đến 74 tuổi.
 • KH mới: 18 – 64 tuổi
 • KH tái tục: Tối đa đến 74 tuổi.
 • Khách hàng mới: Từ 15 ngày tuổi đến 64 tuổi
 • Khách hàng tái tục: Tối đa đến 74 tuổi.
 • KH mới: 15 ngày tuổi đến 64 tuổi
 • KH tái tục: Tối đa đến 74 tuổi.

AN TÂM ĐIỀU TRỊ BỆNH CÙNG LIBERTY

liberty-cham-soc-khach-hang
Liberty cam kết bồi thường nhanh chóng, công bằng và minh bạch.
phong-kham-lien-ket
Danh sách Bệnh viện/Phòng khám bảo lãnh thanh toán

TẢI TÀI LIỆU