Quy trình bồi thường Bảo hiểm sức khỏe

Liberty HealthCare

Khi điều trị nội trú không khẩn cấp hoặc phẫu thuật theo kế hoạch, vui lòng yêu cầu Bảo hiểm Liberty chấp thuận trước bằng cách liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 1800 599 998 (miễn cước cuộc gọi trong Việt Nam), hoặc Hotline@LibertyInsurance.com.vn

 1. Xuất trình thẻ bảo hiểm Liberty HealthCare, chứng minh nhân dân/ passport và thẻ tín dụng cho cơ sở y tế kiểm tra trước khi khám chữa bệnh (khách hàng sẽ phải đóng trước một khoản tạm ứng nếu không có thẻ tín dụng)
 2. Ký tên vào Phiếu điều trị/ Giấy yêu cầu bồi thường
 3. Tự thanh toán các khoản chi phí vượt giới hạn hay không thuộc phạm vi bảo hiểm
 1. Xuất trình thẻ bảo hiểm Liberty HealthCare, chứng minh nhân dân/ passport cho cơ sở y tế kiểm tra trước khi khám chữa bệnh
 2. Ký tên vào Giấy yêu cầu bảo lãnh viện phí do cơ sở y tế điền đầy đủ thông tin (Cơ sở y tế cần liên hệ với Bảo hiểm Liberty để yêu cầu chấp thuận bảo lãnh).
 3. Ký tên vào Phiếu điều trị/ Giấy yêu cầu bồi thường
 4. Tự thanh toán các khoản chi phí vượt giới hạn hay không thuộc phạm vi bảo hiểm
 1. Xuất trình thẻ bảo hiểm Liberty HealthCare, chứng minh nhân dân/ passport và thẻ tín dụng cho cơ sở y tế kiểm tra trước khi khám chữa bệnh (khách hàng sẽ phải đóng trước một khoản tạm ứng nếu không có thẻ tín dụng)
 2. Ký tên vào Phiếu điều trị/ Giấy yêu cầu bồi thường
 3. Tự thanh toán các khoản chi phí vượt giới hạn hay không thuộc phạm vi bảo hiểm

1.

Thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Bảo hiểm Liberty (bằng điện thoại hoặc email) về sự kiện bảo hiểm hoặc gửi Giấy yêu cầu bồi thường cho Bảo hiểm Liberty cùng với tất cả các chứng từ gốc như hóa đơn, phiếu thu, hồ sơ y tế, v.v… trong vòng 90 ngày kể từ ngày khám/ chữa bệnh đầu tiên, hoặc trong trường hợp thai sản, từ ngày sinh con, trừ khi được chấp nhận khác bởi Bảo hiểm Liberty
Lưu ý quan trọng:
Nếu khách hàng không thông báo về sự kiện bảo hiểm hoặc yêu cầu bồi thường trong thời hạn 90 ngày nói trên, Bảo hiểm Liberty sẽ áp dụng mức phạt theo các tỷ lệ sau đây, tính trên tổng số tiền bồi thường, trừ khi có lý do chính đáng:
 • Sau 91 ngày đến 180 ngày: 10%
 • Sau 181 ngày đến 270 ngày: 20%
 • Sau 271 ngày đến 365 ngày: 30%
Sau khi thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, khách hàng phải nộp đầy đủ bản gốc chứng từ yêu cầu bồi thường theo quy định cho Bảo hiểm Liberty trong thời hạn 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm​

2.

Bảo hiểm​Liberty sẽ giải quyết hồ sơ bồi thường của khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ và hoàn trả chi phí điều trị cho khách hàng trong vòng 5 – 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thư xác nhận đồng ý bồi thường
1.
Gửi Giấy yêu cầu bảo lãnh viện phí cùng với bảng báo giá chi tiết và các chứng từ y tế có liên quan về các trường hợp điều trị không khẩn cấp hoặc phẫu thuật đã lên kế hoạch trước cho Liberty ít nhất là 5 ngày làm việc trước ngày nhập viện/phẫu thuật.

2.

Tự thanh toán chi phí điều trị và gửi Giấy yêu cầu bồi thường cho Bảo hiểm Liberty cùng với tất cả các chứng từ gốc như hóa đơn, phiếu thu, hồ sơ y tế, v.v… trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm

3.

Bảo hiểm Liberty sẽ giải quyết hồ sơ bồi thường của khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ và hoàn trả chi phí điều trị cho khách hàng trong vòng 5 – 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thư xác nhận đồng ý bồi thường
 1. Giấy yêu cầu bồi thường đã điền đầy đủ thông tin
 2. Bản gốc hóa đơn/ phiếu thu (cần có hóa đơn VAT nếu chi phí trên 200.000 VNĐ)
 3. Báo cáo của bác sĩ (nêu rõ ngày đầu tiên xuất hiện bệnh, tiền sử bệnh, chẩn đoán, v.v…)
 4. Bảng chi tiết điều trị
 5. Giấy chỉ định làm Xét nghiệm, X-quang, MRI, CT-scan… của bác sĩ điều trị
 6. Đơn thuốc (có chữ ký bác sĩ và dấu mộc của ​bệnh viện/ phòng khám)
 7. Bằng lái xe do Sở giao thông vận tải cấp (trong trường hợp tai nạn giao thông và khách hàng là người lái xe)
 8. Biên bản tai nạn công an (trong trường hợp tai nạn)
 1. Đơn yêu cầu bồi thường​ đã điền đầy đủ thông tin
 2. Bản gốc hóa đơn/ phiếu thu (cần có hóa đơn VAT nếu chi phí trên 200.000 VNĐ)
 3. Phiếu điều trị răng
 4. Bằng lái xe do Sở giao thông vận tải cấp (trong trường hợp tai nạn giao thông và khách hàng là người lái xe)
 5. Biên bản tai nạn công an (trong trường hợp tai nạn)
 1. Giấy yêu cầu bồi thường đã điền đầy đủ thông tin
 2. Bản gốc hóa đơn/ phiếu thu (cần có hóa đơn VAT nếu chi phí trên 200.000 VNĐ)
 3. Bảng kê chi tiết tiền viện phí (bao gồm thông tin chi tiết về từng loại thuốc và thủ thuật y tế)
 4. Báo cáo của bác sĩ (nêu rõ ngày đầu tiên xuất hiện bệnh, tiền sử bệnh, chẩn đoán, v.v…)
 5. Giấy xuất viện
 6. Đơn thuốc (có chữ ký bác sĩ và dấu mộc của bệnh viện/ phòng khám)
 7. Bằng lái xe do Sở giao thông vận tải cấp (trong trường hợp tai nạn giao thông và khách hàng là người lái xe)
 8. Biên bản tai nạn công an (trong trường hợp tai nạn)
 • Yêu cầu bồi thường: Vui lòng gửi yêu cầu bồi thường theo hình thức chuyển phát nhanh/thư bảo đảm đến:
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty – Phòng Bồi Thường
Tầng 18, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7:
 1. Trợ giúp y tế khẩn cấp 24/7 bởi Tổ Chức Cấp Cứu Quốc Tế (EUROP Assistance): Vui lòng gọi số +84 28 3512 2324
 2. Đối với những thắc mắc khác: Vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Liberty  hotline  (miễn cước cuộc gọi trong Việt Nam), hoặc Hotline@LibertyInsurance.com.vn