chi-mot-cuoc-dien-thoai

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Liberty hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi bằng các hình thức đa dạng và tiện lợi như điện thoại, chat trực tuyến, email và các mạng xã hội phổ biến như Facebook và LinkedIn.

Bạn chỉ cần gọi  để yêu cầu bồi thường và nhận thông tin về hợp đồng bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm, tái tục hợp đồng, dịch vụ cứu hộ, mạng lưới bệnh viện, phòng khám và danh sách garage, v.v.​​

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *